Therese Pace – Birkirkara, Malta 2017

ORGANIZER Therese Pace
CONTACT: sampei@onvol.net

 

 

This entry was posted in Birkirkara. Bookmark the permalink.

2 Responses to Therese Pace – Birkirkara, Malta 2017

 1. Therese Pace says:

  Poems read during the 100Thousand Poets for Change event on 29th September 2017

  Jiena l-Ħolm Pospost Għal Għada

  Xtaqt inkun bniedem normali
  u sirt sulluzzu nazzjonali
  skumdità intellllettwali

  Xtaqt inkun maħbub u ħieles
  driegħ miftuħ u leħen mieles
  u kelli nsir konfin mifqugħ
  minn ħadd miġjub,
  minn ħadd milqugħ
  il-maħrub ta’ mitt kriterju
  jisfida l-ibħra ċimiterju
  jgħix it-trawma f’trawma f’trawma
  ta’ kull qadfa, ta’ kull għawma.

  Nagħti merħba lili nnifsi
  fuq kull gżira fejn niżbarka.
  Indewwi l-ġerħa, naħbi l-marka…

  Xtaqt inkun ċittadin stmat
  u sirt ix-xewka f’daħar l-istat,
  ir-rifjut, turufnament,
  l-hekk imsejjaħ delinkwent
  tas-snien morsa sserrati,
  tal-għajnejn imqabbża ʼl barra,
  tal-qalb tferfer fi griżmejja,
  tax-xofftejn xquq bit-tensjoni
  daqskemm b’għatx l-immigrazzjoni.

  Jiena l-ħolm pospost għal għada,
  it-telfa t’ommi u ta’ missieri, il-leħen fgat,
  il-memorja tibki l-ġenna tal-passat.

  Therese Pace

  Ninża’ Lili Nnifsi

  Ninża’ għal waqt
  lili nnifsi
  u nsir hu u hi u huma
  nies l-ifqar iġbiel
  u l-ibgħad kontinenti
  ta’ fuq, ta’ taħt
  tal-Lvant u tal-Punent
  ittraduti
  imjassrin
  imċaħħdin
  imxejnin
  u nħoss hawn ġew
  ġol-ifnad membrani
  ta’ sidri akkoljenti
  ġuħhom,
  diqhom,
  uġigħhom,
  iċ-ċaħdiet ta’ drittijiethom,
  il-ħruq ta’ ġisimhom mixwi
  bis-sarin u l-klorin,
  bil-mustarda, l-lewiżita,
  bl-agħar u l-eqqel vesikanti;
  tiġrib l-istupri tagħhom
  imwettqa bla mistħija;
  il-faqar mixdud
  bħal distintiva raffa
  fuq ġisimhom għeri
  u ndur lejn id-dinja
  li, rgħiba, naqsithom
  u ngħidilha
  midinba
  mur ħabbat fuq sidrek
  u isgħob mill-ħtija
  u għajjat,
  biżżejjed, daqshekk!

  Therese Pace

  Is-Sirja
  (Settembru 2013)

  Balal ta’ nirien u sriep id-dħaħen
  iġarrfu l-fdalijiet ta’ Aleppo.
  L-irwejjaħ tal-kubrit jitħalltu mal-aħħar karba
  ta’ min jerħi ruħu fis-siegħa tat-taqbid.
  L-iġsma tal-aħwa mwaħħda mat-tifrik,
  mirfusa mir-roti srieraq iġorru l-katusi
  bil-bokok vampa t-taħrik.

  Faqqset it-theddida mżarġna tal-qawwiet
  ħa jidħlu bejn il-basla u qoxritha,
  ħa jwaqqfu l-balal bil-bombi,
  ħa jitfu n-nirien bil-ħġejjeġ,
  ħa jwaqqfu d-dmija bid-demm.
  Ix-xabla ma xxettel l-ebda risq u sliem
  għajr biss uġigħ id-dnewwa bl-għali fil-hemm.

  Għaliex hawn dil-ħerba mdemmija, Sawl, Sawl?
  Minn ġuf iċ-ċlampu mdennes bil-polvri,
  ħallu f’trejqet Damasku jofroq id-Dawl!

  Raymond Grech
  7 ta’ Settembru 2013

  “Huwa u sejjer, kif qorob lejn Damasku, f’daqqa waħda idda
  madwaru dawl mis-sema…” (Il-Bibbja, GħBM, L-ewwel edizzjoni
  1984, Atti 9:3).

  ********************************************************************

  Baghdad f’Jum il-Milied 2013

  Wara li spiċċat il-prietka tat-tfajjel
  u tbattlu l-imqades tal-fidili
  u l-għors allegru ta’ lejliet il-Milied,
  li kien għadu kemm iddgħajjef fil-ħemda
  mis-swali maħnuqa bl-ewforija,
  f’dal-jum mistenni ta’ ironija.
  Hekk kif il-mużika mietet fuq ommha
  u l-vodka għadha terħi bejn il-friex,
  imħallta mar-riħa tad-dundjan il-forn,
  jagħmlu spirali ta’ rwejjaħ kuntrastanti.

  Tasal l-aħbar… splużjoni tleħħ ħsus ir-ragħad
  lil hinn ’il bogħod fin-Nofsinhar ta’ Baghdad.
  Karozza bomba theżżeż għamajjar u n-nies
  u ttajjar flieli ta’ iġsma kullimkien.
  Tinġiż bid-dħaħen sfiq, xehir u għali
  ta’ bombi mgeżwra, malinni rigali;
  fejn iċċappsu l-fdalijiet tat-tertiq,
  bid-dmija sħan, tal-martri jġarrbu d-diq.
  F’Sabaa al-Bour u f’al-Athorien
  ta’ dawk li matul il-lejl mistenni,
  fakkru f’għanja ta’ skiet u stima
  lil Ġesù bambin b’għożża u qima.

  Ġrajj’oħra mimlija swied u kefrija,
  tintilef…
  fl-ispettakli ta’ ljieli mifrugħija.

  Raymond Grech
  25 ta’ Diċembru 2013

  IL-QTIL TAL-INNOĊENTI – IT-2NI PARTI

  Lill-ġens Sirjan

  Jekk int trid toqtol lill-poplu tiegħek
  tużax il-gass għax iġibek fl-inkwiet –
  iġbor madwarek ir-rejiet potenti
  u ixtri mingħandom il-għama u s-skiet.

  Pembroke 12.9.2013
  Jesmond Sharples

  IL-ĦRUQ TAĊ-ĊEDRU[1]

  fuq l-altar tal-ideoloġija
  dbaħna elf tarbija
  fis-saħna kiesħa t’irrazzjonalità
  mnissla min-nazzjonalità
  u l-ortodossija.

  f’isem Alla u wegħdtu
  nxerrdu d-dmija
  fuq il-midbaħ bl-offerta
  ’ġa mejta
  bit-tqanżiħ tad-diplomazija…
  Bin Adam,
  illum dfint ’l Alla
  li qatt ħadd ma rah
  u miegħu t-tjubija
  u r-raġuni biex tistmah.
  U floku ħtart
  minn għerq is-serp
  ’l Olmért u l-Ħiżbollàħ.

  Pembroke 13.8.2006
  Jesmond Sharples

 2. Therese Pace says:

  We hope to see you there.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *